Cancionero San Leandro

Parenostre

Categoría: Padrenuestro

Ajustes

Canción

Pare 
Sol
nostre que es
Do
teu en el 
Sol
cel,

sigui santifi
Do
cat el 
Re
vostre 
Sol
nom. 
Mim

Vingui a no
Do
saltres el 
Re
vostre 
Sol
Regne.
Do
Facis la 
Re
vostra volun
Sol
tat 
Mim

açí a la 
Do
terra 
Re
com es fa en el 
Sol
cel.
El nostre 
Mim
pa de 
Re
cada 
Do
dia 

do
Re
neu-nos, Senyor, el dia d’a
Sol
vui, 
Mim

i perdo
Do
neu les 
Re
nostres 
Sol
culpes

així com no
Do
saltres perdo
Re
nem.
No perme
Mim
teu que no
Sim
saltres

cai
Do
guem en temptació,

i deslliu
Lam
reu-nos

de qualsevol 
Re
mal. 
(x2)
SolDo
A
Sol
mén
Ver archivo original (LaTeX) Índice Categoría: Padrenuestro